1. Politica de confidențialitate

Hotpod Yoga urmărește aplicarea unei politici solide, transparente cu privire la modul de colectare, stocare și distribuire a datelor.
Prezentul document precizează în continuare ce informații colectăm, de ce le colectăm, și către cine le distribuim. Precizăm, de asemenea, modul în care puteți solicita accesul la datele dumneavoastră și în care vă puteți actualiza sau șterge datele proprii („Politica de confidențialitate“).

Am formulat prezenta Politică de confidențialitate în termeni simpli, cu evitarea expresiilor specifice limbajului juridic, lungi și neclare, preferând o perspectivă simplă și clară a modului în care vă garantăm și respectăm viața privată. Dacă apare o neclaritate sau dacă doriți să discutați cu privire la orice parte din prezenta Politică de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la [email protected].

i. Care sunt părțile implicate?

În cadrul colectării datelor despre clienți pe acest site web sau în aplicație (denumite împreună „Site-ul“), există trei părți care trebuie menționate:

o Hotpod Yoga Ltd și toate filialele, francizele și societățile afiliate acesteia, denumite împreună drept „Hotpod Yoga“, „noi“, „nouă“, „a/al/ai/ale nostru/noastră/noștri/noastre“.

Hotpod Yoga este proprietarul acestui site și furnizează serviciile Hotpod Yoga („Serviciile“).

o Clientul Hotpod Yoga („Clientul“, „dumneavoastră“, „a/al/ai/ale dumneavoastră“). Acesta sunteți dumneavoastră, persoana care folosește Serviciile.

o TeamUp Sports, Inc („TeamUp“). TeamUp reprezintă persoanele care gestionează și conduc sistemul de rezervare pentru Hotpod Yoga pe acest Site.

ii. Ce tipuri de informații colectăm?

Date personale înseamnă orice informație cu privire la o persoană care poate fi identificată în mod direct sau indirect; acestea pot include numele, adresa, adresa de mail, numărul de telefon, sexul, vârsta, numărul cardului de credit / debit, detalii privind membrul de familie / persoana de contact în caz de urgență, adresa IP, date de localizare, istoricul achiziționării („Date Personale“). Am clasificat Datele Personale în două sub-categorii: Date de Identitate și Date de Utilizare.

Date de Identitate

Folosim serviciile TeamUp pentru a oferi un sistem de rezervare pe Site-ul nostru în scopul facilitării relației pe care o avem cu Clienții noștri. TeamUp colectează Date Personale de la Clienții noștri, în numele nostru. Datele Personale colectate de TeamUp vor fi numele dvs, adresa dvs de email, numărul dvs de telefon, sexul dvs, data dvs de naștere, detaliile privind plata dvs și pot include uneori alte informații colectate de ei la cererea noastră („Date de Identitate“).

După ce TeamUp colectează Datele dvs de identitate, noi, împreună cu TeamUp, avem posibilitatea de a accesa și folosi aceste Date de Identitate (puteți vedea în continuare cum și de ce folosim Datele dvs de Identitate).

Date de Utilizare

Ca parte a operațiilor sale economice, TeamUp colectează informații privind modul în care Clienții interacționează cu Site-ul și cu sistemul TeamUp. Acestea includ adresa dvs de IP, browser-ul dvs, sistemul dvs de operare, sursa dvs de referință, durata vizitei dvs, și datele de navigare clickstream („Date de Utilizare“).

Datele dvs de Utilizare conțin un identificator care permite sistemului TeamUp să determine ce Client a făcut solicitarea. Datele de Utilizare respective sunt folosite pentru remedierea, analizarea, optimizarea și ameliorarea Serviciului, și sunt păstrate de TeamUp pe o perioadă nelimitată în scopuri de conformitate și remediere.

Hotpod Yoga verifică și analizează, de asemenea, în mod intermitent, activitatea Clientului și Datele de Utilizare prin intermediul sistemului TeamUp. Acest lucru ne ajută să înțelegem mai bine propria activitate și să ameliorăm Serviciile și Site-ul.

Toate acestea înseamnă că atât TeamUp cât și Hotpod Yoga Ltd reprezintă operatori de date față de Datele dvs Personale.

iii. Cum colectăm informațiile dvs personale?

Datele de Identitate sunt colectate în momentul în care le furnizați direct către sistemul TeamUp sau, în cazul în care ne-ați solicitat acest lucru, uneori noi transferăm aceste date către TeamUp, astfel încât să puteți folosi Serviciile noastre (de exemplu, dacă treceți de la un sistem alternativ la la TeamUp sau dacă noi deschidem un cont pentru dvs, sau când ne solicitați, prin apel telefonic, o rezervare pentru un anumit curs, în loc să folosiți Site-ul direct).

Datele de Utilizare sunt colectate automat când interacționați cu Site-ul. Datele de Utilizare sunt colectate automat prin utilizarea de cookie-uri sau alte tehnologii similare.

Cookie-urile

La fel ca majoritatea site-urilor web, acest Site utilizează fișiere de tip cookie. Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt descărcate de browser când accesați acest Site. Aceste cookie-uri ne ajută pe noi și sistemul TeamUp: să identificăm momentul conectării dvs pe Site, să colectăm Datele de Utilizare, să asigurăm prevenirea folosirii abuzive, și în general să asigurăm furnizarea conținutului Site-ului. Aveți posibilitatea să nu acceptați, parțial sau total, aceste cookie-uri, prin intermediul preferințelor browser-ului, dar în acest caz e posibil să nu aveți acces la o parte sau integralitatea acestui Site și a Serviciilor noastre.
TeamUp folosește, de asemenea, servicii terțe de analiză care utilizează cookie-uri pentru a contribui la analizarea utilizării Site-ului (inclusiv Google Analytics și Mixpanel). Aceste servicii de analiză colectează, de asemenea, Date de Utilizare în numele TeamUp și în numele nostru.

iv. Cum folosim informațiile dvs personale

Vom folosi Datele dvs Personale doar în măsura în care legea ne permite acest lucru. Acordul dvs în calitate de persoană vizată, în sensul procesării așa cum este indicat în prezenta Politică de Confidențialitate, este principala bază legală pentru procesarea Datelor dvs Personale. În anumite circumstanțe, este posibil să ne prevalăm și de alte motive legale valabile, în mod curent vom folosi Datele dvs Personale în următoarele circumstanțe:

  • În cadrul executării contractului pe care urmează să îl încheiem sau pe care l-am încheiat cu dumneavoastră.
  • Dacă este necesar pentru realizarea intereselor noastre legitime (sau cele ale unui terț), iar interesele și drepturile dvs. fundamentale nu primează față de aceste interese.
  • În cadrul respectării unei obligații legale sau reglementare.

Datele dvs. Personale vor fi utilizate doar în moduri care sunt conforme cu datele furnizate inițial. De exemplu, nu vom contacta în scop de marketing o persoană pe care ați desemnat-o drept contact în caz de urgență.

Folosim Datele dvs Personale:

1. Pentru a facilita relația dintr un Client și Serviciile noastre

Folosim Datele dvs Personale pentru a facilita desfășurarea normală a activității noastre și a garanta furnizarea Serviciilor către dumneavoastră. Acest proces include:

  • înregistrarea dvs ca nou Client;
  • procesarea rezervării dvs și furnizarea de Servicii către dvs;
  • gestionarea relației dintre noi și dvs (de exemplu, oferindu-vă notificări cu privire la modificarea termenelor noastre de utilizare sau solicitându-vă să participați la un sondaj); și

asigurându-vă participarea la o promoție, la o extragere de premii sau un concurs.

2. Pentru a furniza, remedia și ameliora serviciile noastre

Utilizăm Datele dvs Personale pentru a contribui la furnizarea și ameliorarea Serviciilor noastre și Site-ului nostru. Acest proces include:

  • administrarea și protejarea activității noastre și a prezentului Site (inclusiv remediere, analiză de date, testare, mentenanță sistem, suport, raportare și găzduire date);
  • utilizarea analizei de date în scopul ameliorării Site-ului, Serviciilor noastre, serviciilor noastre de marketing și relații clienți și experienței noastre;
  • analizarea Datelor Personale astfel încât să putem acorda prioritate acelor caracteristici importante pentru Clienții noștri;
  • identificarea modelelor care ne ajută să ameliorăm Site-ul și Serviciile pe care le oferim și contribuția la un marketing mai bun pe care să îl asigurăm publicului nou.

3. Pentru a oferi comunicări și anunțuri despre Servicii

Ca parte integrantă a Serviciilor, utilizăm Datele Personale pentru a trimite Clientului comunicări – acestea includ notificări de confirmare a unor activități cum ar fi rezervări, anulări sau plăți realizate de dumneavoastră. Vă vom anunța, de asemenea, dacă un serviciu este întrerupt sau modificat. Din când în când, vom trimite, de asemenea, emailuri în scop de marketing către Clienții care nu au debifat opțiunea de notificări tip marketing.

Aceste email-uri de tip marketing vor conține exclusiv informații pe care le considerăm că prezintă un interes pentru dumneavoastră deoarece sunt legate de servicii pe care le-ați achiziționat deja de la noi. Aceste comunicări de tip marketing vor fi întotdeauna trimise de noi, nu de terți, și vor include întotdeauna opțiunea de dezînscriere de la comunicări viitoare de marketing. Dacă v-ați creat un cont sau dețineți un cont creat pentru dumneavoastră de Hotpod Yoga (în urma solicitării dvs), veți fi inclus în aceste comunicări de marketing, cu excepția cazului în care ne transmiteți să procedăm în alt mod.

Pentru informații cu privire la modul în care TeamUp folosește Datele dvs Personale, vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate aferentă https://goteamup.com/company/privacy/

v. Persoane minore

Acest Site nu este destinat utilizării de către nicio persoană sub 16 ani. Un părinte sau un tutore poate utiliza acest site în numele unui minor, în măsura în care îl folosesc în scopul menționat. În cazul în care aflăm că o persoană cu vârsta sub 16 ani a utilizat acest Site, vom lua măsurile necesare pentru a șterge Datele Personale ale minorului respectiv și a limita orice acces ulterior de către acest Client.

vi. Transferul de date la nivel internațional

Hotpod Yoga nu va transfera datele dvs către părțile terțe localizate în exteriorul EEA cu excepția cazului în care trimite Datele dvs Personale către TeamUp.

TeamUp operează pe computere localizate fizic pe teritoriul Statelor Unite și toate datele pe care le controlează sunt stocate pe acestea. Toate datele colectate la nivel internațional vor fi transferate către Statele Unite, procesate și stocate pe teritoriul Statelor Unite. TeamUp va menține certificările relevante pentru a asigura conformitatea acestui transfer de date cu legislația și reglementările locale.

TeamUp respectă Cadrul Scutului de Confidențialitate SUA-UE și Cadrul Scutului de Confidențialitate Elveția-SUA astfel cum e stabilit de Departamentul Comerțului SUA cu privire la colectarea, utilizarea și păstrarea informațiilor personale transferate din Uniunea Europeană, respectiv Elveția către Statele Unite. Pentru informații suplimentare, consultați Politica de Confidențialitate a TeamUp https://goteamup.com/company/privacy/.

vii. Divulgarea către alte părți

Părți terțe: Hotpod Yoga lucrează cu părțile terțe pentru a gestiona și furniza Site-ul și Serviciile în numele nostru (inclusiv, dar fără să se limiteze la procesarea plăților, suport, găzduire și administrare). Solicităm tuturor părților terțe să respecte securitatea privind Datele dvs Personale și să le trateze conform legii. Nu permitem furnizorilor de servicii terți utilizarea Datelor dvs Personale pentru propriile lor scopuri și le vom permite acestora procesarea Datelor dvs Personale exclusiv în scopurile specificate și conform instrucțiunilor noastre.

Cerințe Legale: Hotpod Yoga va respecta orice cerință legală emisă de un guvern, de o agenție de aplicare a legii, sau de un organism privat, pe care o considerăm în mod rezonabil necesară și adecvată pentru prevenirea sau încetarea oricărei activități pe care o considerăm ilegală, contrară eticii, neautorizată, dăunătoare sau rău intenționată.

Reorganizarea Societății: Hotpod Yoga poate vinde, transfera sau distribui, parțial sau total, Datele Personale legate de o operațiune comercială cum ar fi o fuziune, finanțare, achiziție sau vânzare a afacerii. Toate Datele Personale vor fi tratate conform acestei Politici de Confidențialitate. Veți primi notificare prin email și/sau în mod vizibil pe Site despre orice modificare a proprietarilor care poate avea un impact asupra modului în care sunt utilizate Datele dvs Personale.

Pentru informații privind părțile terțe către care este posibil ca TeamUp să distribuie Datele dvs Personale, vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate aferentă TeamUp https://goteamup.com/company/privacy/.

viii. Securitate și Păstrare

Implementăm măsuri adecvate de securitate pentru prevenirea riscului ca Datele dvs Personale să fie pierdute în mod accidental, utilizate sau accesate într-un mod neautorizat, modificate sau divulgate. În plus, limităm accesul la Datele dvs Personale la sfera celor care sunt necesare angajaților, agenților, părților contractante și altor părți terțe cu activitate economică. Aceștia vor procesa Datele dvs Personale pe baza instrucțiunilor noastre, fiind supuși unei obligații de confidențialitate.

Am implementat proceduri pentru a procesa orice presupusă încălcare a datelor personale și vom trimite notificări către dumneavoastră și autoritatea de reglementare a încălcării în cazul în care avem obligația legală să procedăm astfel.
Vom păstra Datele dvs Personale pe durata necesară pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate, inclusiv pentru scopurile de satisfacere a oricăror cerințe legale, contabile și de raportare.

Pentru a determina perioada adecvată de păstrare a Datelor dvs Personale, luăm în considerare cantitatea, natura și nivelul de sensibilitate aferente Datelor dvs Personale, riscul potențial de producere a unui prejudiciu ca urmare a utilizării neautorizate sau a divulgării Datelor dvs Personale, scopurile în care procesăm Datele dvs Personale și probabilitatea de a realiza aceste scopuri în alte moduri, și cerințele legale aplicabile.

Conform legii, avem obligația de a păstra informațiile esențiale despre clienții noștri pe o perioadă de șase ani după încetarea calității de client, pentru scopuri de plată a taxelor.

În anumite circumstanțe, puteți să ne solicitați să ștergem datele dvs: consultați mai jos informațiile suplimentare.

În anumite circumstanțe, putem anonimiza Datele dvs Personale (astfel încât să nu mai fie asociate cu dumneavoastră) pentru căutare sau scopuri statistice, caz în care putem folosi aceste informații pe o durată nelimitată fără notificare ulterioară către dumneavoastră.

Pentru informații despre securitatea sistemului TeamUp și politicile de păstrare a datelor, vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate TeamUp https://goteamup.com/company/privacy/.

ix. Solicitarea, modificarea, sau ștergerea datelor

Legea de protecție a datelor garantează persoanelor vizate numeroase drepturi, inclusiv dreptul de: a accesa, a modifica, a șterge, a limita, a transporta Datele lor Personale, și a se opune procesării acestora. Persoanele vizate au, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă în domeniul protecției datelor, în măsura în care consideră că Datele lor Personale nu sunt procesate conform legii aplicabile de protecție a datelor.

Dreptul de solicitare a accesului de către persoanele vizate (SAR-subject access request). Persoanele vizate au posibilitatea, în măsura în care acest lucru este permis de legea aplicabilă, să solicite cópii de pe Datele lor Personale. Dacă doriți să faceți o astfel de solicitare de acces SAR, de exemplu o solicitare a cópiilor de pe Datele Personale pe care le deținem în privința dumneavoastră, ne puteți scrie în acest scop la [email protected] Cererea trebuie să menționeze clar că se efectuează o solicitare de acces SAR. Este posibil să vi se ceară, de asemenea, să prezentați o dovadă a identității și să achitați o taxă.

Dreptul de rectificare. Puteți cere să rectificăm orice Dată Personală incorectă și/sau să completăm orice Dată Personală incompletă.

Dreptul de a-și retrage consimțământul. Puteți, în măsura în care acest lucru este permis de legea aplicabilă, să vă retrageți consimțământul pentru procesarea Datelor dvs Personale, în orice moment. Această retragere nu va afecta caracterul legal al procesării efectuate în baza consimțământului dumneavoastră precedent. Vă rugăm să rețineți că retragerea consimțământului atrage după sine imposibilitatea accesării anumitor caracteristici pentru care procesarea Datelor dvs Personale este esențială.
Dreptul de a se opune procesării. În măsura în care este permis de legea aplicabilă, puteți solicita să oprim procesarea Datelor dvs personale.

Dreptul de ștergere. Puteți solicita ca noi să ștergem Datele dvs Personale, solicitare pe care o vom executa, cu excepția cazului în care există un motiv legal să nu respectăm solicitarea. De exemplu, poate interveni un temei legitim aplicabil cu prioritate pentru păstrarea Datelor dvs Personale, cum ar fi o obligație legală pe care trebuie să o respectăm, sau în cazul în care păstrarea este necesară pentru a respecta propriile noastre obligații legale.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Vă sugerăm să ne contactați în legătură cu orice întrebări aveți sau dacă aveți o plângere cu privire la modul în care procesăm Datele dvs Personale. Cu toate acestea, aveți dreptul de a contacta direct autoritatea de supraveghere competentă. Pentru a contacta autoritatea britanică pentru protecția datelor din Regatul Unit, ICO (Information Commissioner’s Office), vă rugăm să vizitați ICO website pentru instrucțiuni în acest sens.
Dacă doriți să exersați oricare din aceste drepturi în legătură cu Datele Personale pe care:

Hotpod Yoga le deține cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la [email protected].

TeamUp le deține cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să contactați TeamUp utilizând detaliile conținute în Politica de Confidențialitate a sistemului TeamUp.

x. Actualizări ale prezentei Politici de Confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica ocazional prezenta Politică de Confidențialitate. Vă încurajăm să recitiți periodic prezentul document pentru a avea informațiile recente cu privire la modul în care gestionăm informațiile personale și asigurăm caracterul privat al acestora. În cazul în care vom efectua modificări concrete în prezenta Politică de Confidențialitate, vă vom trimite notificare pe email sau prin altă metodă cu o probabilitate rezonabilă să ajungă efectiv la destinatar.

În cazul în care aveți probleme sau preocupări cu privire la Politica de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați utilizând detaliile de mai jos.

Utilizarea continuă a Site-ului și a Serviciilor noastre vor reprezenta confirmare și acceptare a Politicii.

xi. Detalii despre noi

Hotpod Yoga Ltd este înregistrată în UK, având sediul la adresa: 40 St Matthew’s Road, London, SW2 1NL. Puteți contacta echipa noastră și Managerul de Securitate Date la [email protected]

2. Interpretarea termenilor

1.1 „Companie“ înseamnă Hotpod Yoga Limited

1.2 „Client“ înseamnă orice persoană care a rezervat un loc la un curs sau a achiziționat un voucher online

1.3 „Curs“ sau „Cursuri“ înseamnă sesiunile de hot yoga-yoga fierbinte oferite de Companie

1.4 „Termene și condiții“ înseamnă prezentul document.

1.5 Dacă accesați și utilizați acest site web („Site-ul“), acceptați și sunteți de acord să vă asumați obligațiile născute în temeiul acestor termene și să le respectați („Termenele“). Dacă nu acceptați aceste Termene, nu trebuie să utilizați site-ul.

1.6 Compania își rezervă dreptul de a modifica Termenele și prin urmare de a solicita Clienților să verifice în mod regulat Termenele înainte de a rezerva.

3. Rezervări

2.1 Cursurile pre-rezervate trebuie plătite în avans pe acest Site.

2.2 Având în vedere numărul limitat de locuri pentru fiecare curs, nu putem garanta spațiu suficient pentru clienții care nu au rezervat în avans.

2.3 Este posibilă efectuarea plății la sosire, fără rezervare, dar pe riscul Clientului, fiind posibil să nu fie spațiu disponibil în sala de curs.

2.4 Dacă un client a achiziționat un pachet de cursuri, sistemul de rezervare online va scădea automat un curs din pachetul achiziționat.

2.5 În momentul în care cursurile apar ocupate integral online, nu vor mai fi disponibile locuri, sub rezerva unor anulări ulterioare. În cazul anulărilor, se va crea o listă de așteptare. În cazul în care un Client se înscrie pe lista de așteptare și i se asigură un loc la curs, se consideră că a confirmat locul și i se aplică Termenele de utilizare.

2.6 Prețurile sunt menționate în cadrul prezentului Site și pot fi modificate ocazional, dar toate rezervările făcute înainte de modificare rămân neschimbate.

2.7 Pentru cardurile aferente pachetelor de cursuri, se va verifica identitatea. Cardurile sunt atribuite unui anume Client și proprietatea asupra acestora nu poate fi transferată.

2.8 Compania își rezervă dreptul de a refuza intrarea Clienților sau de a expulza Clienții din local în cazul în care comportamentul acestora este considerat neadecvat sau în cazul în care se consideră ca au încălcat aceste Termene. În aceste cazuri, Compania nu va rambursa Clientului plata efectuată.

4. Anulări

3.1 Politicile de anulare pot varia de la o locație la alta și vor fi descrise în termenele și condițiile aferente sistemului de rezervare aplicabil.

3.2 Pentru unele locații, trebuie să treacă 24 de ore, iar pentru altele nu se impune nicio limită de timp. Dacă anulările sunt realizate într-un interval de timp suficient, suma plătită va fi creditată pe contul aferent.

3.3 Deducerile de pe cardul pentru pachetele de cursuri se fac conform acelorași condiții prevăzute la 3.1 & 3.2 – dacă un Client face o rezervare pentru un curs cu un card aferent unui pachet de cursuri, deducerea se va face de pe card, cu excepția situației în care anularea intervine pe durata autorizată.

3.4 Cardurile de pachete de cursuri nefolosite nu pot fi rambursate.

3.6 Compania este exonerată de orice răspundere privind nedisponibilitatea unui curs sau a unui formator. Dacă un formator nu mai este disponibil, vom garanta – în măsura în care este posibil din punct de vedere practic – că acesta este înlocuit de alt formator. Dacă acest lucru nu este posibil, sau dacă un curs este anulat din cauza unor circumstanțe neprevăzute, vom emite o notă de credit către toți cei care au rezervat un loc la cursul respectiv. Compania nu își angajează răspunderea pentru orice alte costuri suportate de Client sau daune provocate Clientului ca urmare a anulării.


5. Locuri de desfășurare și Orare

4.1 Locul de desfășurare și orarul cursurilor noastre se pot modifica de la o săptămână la alta, dar din momentul în care un curs este planificat online, vom face tot posibilul să păstrăm locul și orarul anunțate. Orice modificare a locului de desfășurare și a orarului va fi anunțată vizibil pe Site, toți clienții înregistrați fiind informați prin email.

4.2 Clienții trebuie să sosească și să își anunțe sosirea cel puțin cu 10 minute înaintea începerii Cursului. Compania își rezervă dreptul de a refuza intrarea oricărei persoane care sosește după ce a început Cursul.

6. Fitness și Sănătate

5.1 Compania recomandă Clienților să nu participe la un Curs fără să efectueze o consultație medicală prealabilă dacă au orice preocupare legată de starea lor fizică.

5.2 Clienții care suferă de hipotensiune sau hipertensiune sau de afecțiuni cardiovasculare nu trebuie să participe la Curs fără autorizarea expresă acordată în scris de un cadru medical.

5.2 Compania își rezervă dreptul de a refuza accesul oricărui Client cu privire la care există îndoieli privind starea sa de sănătate și capacitatea acestuia de a participa la Curs în deplină securitate.

5.3 Clienții acceptă riscul de rănire cu ocazia executării exercițiilor din cadrul Cursurilor. Compania este exonerată de orice răspundere cu privire la rănirea unui Client, cu excepția cazurilor în care rănirea nu poate fi exclusă din sfera angajării răspunderii, conform legii.

5.4 Noilor Clienți li se va solicita completarea unui Chestionar de Disponibilitate pentru Activitatea Fizică, atfel încât Compania să fie mai bine informată cu privire la starea fizică a Clientului. Completarea acestui formular duce, de asemenea, la exonerarea Companiei de orice responsabilitate pentru vătămare corporală produsă în cadrul Cursurilor.


7. Bunurile Personale

6.1 Bunurile personale aduse în cadrul Cursurilor sunt aduse pe riscul Clientului. Toate infrastructurile au un spațiu de depozitare, dar siguranța bunurilor personale nu este responsabilitatea Companiei. Nu ne angajăm responsabilitatea pentru nicio pierdere sau daună cu privire la bunurile personale, cu excepția cazurilor în care pierderea sau dauna respectivă nu poate fi exclusă din sfera angajării răspunderii, conform legii.

8. Vestimentație și Adecvare

7.1 Compania solicită tuturor Clienților să se îmbrace în mod adecvat pentru practicarea tehnicilor de hot yoga-yoga fierbinte. Pe Site veți găsi detalii privind vestimentația recomandată.

7.2 Curățenia și igiena sunt esențiale – atât cu privire la Clienții în sine, cât și la vestimentația acestora. Hainele murdare sau o igienă personală precară pot duce la exercitarea dreptului Companiei de a refuza intrarea unei persoane.

7.3 Nu este admisă participarea niciunei persoane cu vârsta sub 16 ani, cu excepția cursurilor special destinate Copiilor.

7.4 Pe durata Cursului nu este permisă purtarea Încălțămintei.

7.5 Covorașele de exerciții vor fi furnizate de Companie.

7.6 Prosoapele trebuie aduse la Curs de Client.

Datele de contact Serviciul Clienți: 40 St Matthew’s Road, Brixton, London, SW2 1NL

Exclusiv în scop de asigurare, Hotpod Yoga Ltd este reprezentant autorizat numit (Introducer Appointed Representative) a grupului Balens Limited, Bridge House, Portland Road, Malvern, Worcestershire, WR14 2TA, sub autorizarea și reglementarea Autorității de Control Financiar (Financial Conduct Authority).

9. Accesibilitate

Acest site web a fost proiectat pentru a fi accesibil unui număr cât mai mare de persoane. Dacă întâmpinați dificultăți în utilizarea site-ului nostru, vă rugăm să ne transmiteți acest lucru și vom face tot posibilul pentru a remedia elementul respectiv în cadrul unei mentenanțe sau dezvoltări viitoare.

1. Toate paginile prezentului site respectă toate orientările prioritare 1,2 și 3 ale Orientărilor privind Accesibilitatea Conținutului Web emise de Consorțiul World Wide Web. (W3C Web Content Accessibility Guidelines).

2. Toate paginile acestui site sunt validate în XHTML 1.0 Transitional.

3. Acest site este construit cu utilizarea balizelor de tip structured semantic markup. Tag-urile H2 sunt folosite pentru titlurile principale, pentru a ajuta utilizatorii unor software de citire ecran cum ar fi JAWS. De exemplu, pe această pagină, utilizatorii software-ului JAWS pot trece direct la rubrica următoare în cadrul enunțului de accesibilitate prin comanda ALT+INSERT+2.